Nieuws


Vopec presenteert het actuele technische nieuws zodat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste onderwerpen.

Nieuws

20-09-12

Vernieuwde Diensten van Vopec Projectmanagement

foto

Vopec introduceert vernieuwde diensten:

Vopec slaat een nieuwe weg in door onderstaande diensten aan te gaan bieden.

 

 • Projectmanagement
 • Directievoering installaties
 • Installatietoezicht/kwaliteitscontrole
 • Installatiekostenmanagement

Vertrouwde diensten:

 • Installatiekostenbepaling en controle
 • Technische (werk) tekeningcontroles
 • Detachering diverse interim functies op het gebied van installatietechniek
 • Het ontwerpen en tekenen van elektotechnische installaties

Waarom zou u voor ons kiezen?

Voor u als opdrachtgever is het belangrijk om uzelf te orienteren wat de mogelijkheden zijn om een eerlijke, betrouwbare en kwalitatief goede partner te vinden. Wij van Vopec projectmanagement kunnen u verzekeren van de volgende voordelen;

 • Wij zijn de "stuwende kracht" die er voor zorgt dat uw project binnen de gestelde kaders(kwaliteit, tijd en geld) wordt gerealiseerd.
 • Onze werkwijze is transparant, waarbij u en uw project centraal staan.
 • Goede prijs en kwaliteit verhouding

Bent u geinteresseerd? Dan komen wij graag langs voor een persoonlijk gesprek.11-04-12

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

foto

Vopec levert zijn bijdrage aan de realisatie van het Erasmus Onderwijscentrum te Rotterdam.

Realisatie van een onderwijscentrum voor de Medische Faculteit op het terrein van het Erasmus MC. De opgave bestaat deels uit renovatie en deels uit nieuwbouw. Het totaal behelst ca. 17.000 m2. Het onderwijscentrum biedt plaats aan de medische studenten en de staf van het Erasmus MC, met meerdere publieke ruimten.17-01-12

Nieuwe eisen voor verbrandingsinstallaties

foto

De norm NEN 3028:2011 geeft eisen te stellen aan het ontwerpen, aanleggen en opstellen van zowel gebouwgebonden als industri?le verbrandingsinstallaties, welke worden gestookt met vaste, vloeibare olie of gasvormige brandstoffen, uit de tweede en derde familie volgens NEN-EN 437. Noodvoorzieningen worden eveneens hieronder begrepen. Voor ketelhuizen waarmee meer brandstofsoorten kunnen worden gestookt, moet ook de noodvoorziening voldoen aan de eisen voor de brandstoffen afzonderlijk. Deze norm is ook van toepassing voor tijdelijke noodvoorzieningen. Tevens worden eisen gegeven voor het beheer, het periodiek onderhouden en het inspecteren van de verbrandingsinstallaties. De hoofdstukken over proceszijdige beveiligingen zijn niet van toepassing op cv-installaties waarbij een open verbinding bestaat tussen het verwarmingsmedium en de atmosfeer (de open cv-installaties). De norm is bedoeld om te worden toegepast voor: - het opstellen van verbrandingstoestellen; - de uitvoering van de proceszijdige beveiligingen van verbrandingstoestellen waarvoor geen conformiteitbeoordeling volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur is vereist; - het beheer, het onderhoud en de inspectie van opstellings- en stookruimten, verbrandingstoestellen en verbrandingsinstallaties.

Bron: www.nen.nl26-03-10

Verplichte inspectie nieuwe installaties

foto

Brancheorganisatie Uneto-VNI gaat op korte termijn afspraken maken met de overheid, Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis en projectontwikkelaarsvereniging Neprom om te zorgen voor een verplichte inspectie van technische woninginstallaties in de nieuwbouw.

 

Nauwelijks inspectie
Uit onderzoek dat de TU Delft in opdracht van Uneto-VNI heeft uitgevoerd, blijkt dat zo'n controle kan zorgen voor 'kwaliteitsverbetering en meer veilige, gezonde en energiezuinige installaties in Nederlandse huizen'. Uiteindelijk doel is een grotere tevredenheid bij de woonconsument. Momenteel vindt een echte oplevering met inspectie van woninginstallaties in ons land nog nauwelijks plaats. In een moderne installatie zijn elektrotechniek en VSK-installaties nauw met elkaar verweven. Op de vakbeurs VSK 2010 was dan ook opmerkelijk veel elektrotechniek en vooral ICT te zien voor de aansturing en het beheer van het klimaat in de gebouwde omgeving. Ook de woninginstallaties worden steeds intelligenter en mede daardoor zuiniger. Dat wil Uneto-VNI nu ook gaan borgen bij de oplevering van nieuwe woninginstallaties. Tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2009 presenteerde de installateursorganisatie al haar website waarop installatiebedrijven de documentatie en gebruiksaanwijzing bij nieuwe woninginstallaties op maat kunnen samenstellen en laten drukken.

(bron:www.nen.nl)

 16-02-10

Autodesk« 2010

foto

Vopec projectmanagment & detachering kiest voor Autodesk® Subscription.

Onze keuze voor autodesk 2010 is eigenlijk vanzelfsprekend. Wij werken al jaren met de software van autodesk. Echter dit jaar is de subscription daarbij gekomen. Dit geeft ons meer mogelijkheden om efficienter te werk te gaan.16-11-09

Nieuwe norm brandmeldinstallaties

foto

De nieuwe norm voor brandmeldinstallaties NEN 2535 is niet alleen van belang voor gespecialiseerde en gecertificeerde installateurs, maar ook voor de W-installateur.

De blusinstallatie bijvoorbeeld wordt ook door de moderne brandmeldinstallatie (BMI) aangestuurd. De nieuwe NEN 2535 ‘Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren BMI. De norm verwijst daarbij naar andere relevante normen, zoals NEN-EN 54.

Minimumomvang BMI
De noodzaak en de omvang van de BMI en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties van gebouwen is de vereiste minimumomvang van de BMI immers vastgelegd in het Gebruiksbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals PGS 15.
De gebruikers zelf of de brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen stellen. Tevens worden BMI’s vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallaties, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie. 

Belangrijkste wijzigingen
De nieuwe NEN 2535 is aangepast aan de meest actuele stand van zaken met betrekking tot technologie, de normering ervan en de praktijkervaring ermee. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- aanpassing aan de productnormen in de NEN-EN 54-reeks, vooral wat betreft het onderdeel datacommunicatie;
- toevoeging van integratiemogelijkheden met andere brandbeveiligingsinstallaties, zoals ontruimingsalarm, noodverlichting en blusinstallatie;
- vereenvoudiging van de berekening voor de prestatie-eis met betrekking tot ongewenste en onechte brandmeldingen;
- toevoeging van een realistische calculatiemethode voor de systeembeschikbaarheid en van de mogelijkheid tot draadloze verbindingen als transmissieweg;
- nieuwe klassenindeling voor doormelding van brand- en storingsmeldingen op basis van NEN-EN 54-21;
- splitsing ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting en specifieke ruimte;
- aansluiting met het Besluit brandveilig gebruik van bouwwerken.

Bron: NEN.NL16-10-09

Nieuwe symbolen in NEN 5152

foto

De nieuwste versie van de norm NEN 5152 ‘Technische tekeningen - Elektrotechnische symbolen’ is verschenen. Een flink aantal symbolen is nieuw of de omschrijving en toepassing zijn veranderd.

Ook zijn de symbolen nu voorzien van lettercodes en functieklassen volgens NEN-EN-IEC 61346-2 ‘Industriële systemen, installaties en uitrusting en industriële producten - Structuurbeginselen en referentieaanduidingen – Deel 2: Classificatie van objecten en codes voor klassen’. Deze lettercodes zijn nodig om bij het gebruik van symbolen ook de functie hiervan aan te geven.

Nieuwe symbolen
NEN 5152:2009 is de opvolger van het handboek 5152:2004 en een vertaling van de internationale norm IEC 60617 ‘Graphical symbols for diagrams’. Nieuwe symbolen zijn er onder meer voor regelbaarheid (faseverschuiving), complexe functies, concentrische geleiders, verbindingsklemmen, transformatoren, gecombineerde vermogenschakel- en scheidingsfunctie en gecombineerde scheider met schakelen van de aarde.

Mondiale symbolen
Het streven in de elektrotechniek is om normalisatie door te voeren op mondiaal niveau. Dat lukt nog niet overal, maar wel voor elektrotechnische symbolen. De International Electrotechnical Commission (IEC), waarin Nederland is vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor deze mondiale normalisatie.

Status van symbolen
Als symbolen niet meer geldig zijn en niet meer mogen worden toegepast, moeten ze toch bekend zijn. In de praktijk kunnen ze immers nog steeds voorkomen, zoals bij onderhoud of inspectie van oudere installaties. Daarom heeft elk symbool een status:

 • standaard: het symbool kan worden toegepast
 • verouderd - alleen informatief: het symbool wordt niet meer toegepast, maar kan nog wel op tekeningen voorkomen.

Zelf symbolen samenstellen
De mondiale collectie van symbolen - dus ook NEN 5152 - bevat alleen basissymbolen. Soms is het noodzakelijk zelf symbolen samen te stellen. De ontwerper is vrij om combinaties van basissymbolen te gebruiken voor specifieke toepassingen. Ook is de gebruiker vrij om de symbolen te verschalen.

Symbolen op cd-rom
De cd-rom bij NEN 5152 is ook volledig aangepast met alle symbolen en hun omschrijvingen. Elk symbool kan in Autocad worden ingelezen als dwg-bestand. Autocad-menu’s worden standaard meegeleverd voor de meest recente versies van Autocad en Autocad-LT. Ook in andere tekenprogramma’s kunnen de symbolen worden ingelezen als dwg- of dxf-bestand.

Bron: www.nen.nl21-08-09

Beurs Elektrotechniek 2009

foto

Elektrotechniek is met ruim 400 exposanten de belangrijkste vakbeurs voor de installateur en industrie. De beurs wordt van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober 2009 gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs combineert het meest uitgebreide expositieprogramma voor de vakspecialist met veel extra activiteiten.19-06-09

Gebruiksbesluit

foto

Het gebruiksbesluit is sinds 28 juli 2008 van kracht. In het Gebruiksbesluit, worden de brandveiligheidseisen voor iedereen in elke gemeente gelijk. Het gebruiksbesluit is in het leven geroepen om de verschillen in eisen tussen de verschillende gemeenten op te heffen. Eerst had men per gemeente alle eisen voor het brandveilig gebruik in de bouwverordening staan.

Samengevat leidt het nieuwe Gebruiksbesluit tot het volgende:

 • eenheid in gemeentelijke voorschriften die landelijk gaan gelden
 • door deze eenheid zijn minder aanvullende eisen nodig;
 • indien in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden gehuisvest, blijft het noodzakelijk een gebruiksvergunning aan te vragen. Het gaat hier om bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen en gevangenissen;
 • voor gebouwen waarin meer dan vijftig mensen verblijven geldt een meldingsplicht bij de gemeente over het gebruik en de brandveiligheidsmaatregelen; het aanvragen van een gebruiksvergunning is niet meer nodig;
 • gemeenten toetsen een melding en bepalen zelf wanneer controle ter plekke plaatsvindt; een gebouw dat onder de meldingsplicht valt, kan na melding in gebruik worden genomen;
 • wanneer de gemeente constateert dat het gemelde gebouw onvoldoende brandveilig is, kan zij aanvullende brandveiligheidseisen voor het gebruik van dat gebouw opleggen.

 19-06-09

HRe-ketel: warmte, warm water en elektriciteit

foto

Nieuwe generatie cv-ketels in ontwikkeling

De tijd dat huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit kunnen opwekken komt steeds dichterbij. In de media is al volop aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie CV-ketels die - naast warmte en warm water - ook elektriciteit leveren: de HRe®-ketel.

Hoeveel bespaar je met een HRE-ketel?
Omdat een HRe-ketel ook stroom opwekt verbruikt deze meer aardgas. Daar staat natuurlijk tegenover dat men aanmerkelijk minder elektriciteit nodig heeft waardoor de totale energiekosten naar schatting zo’n 20% lager zullen uitvallen.

Remeha - koploper in innovatieve warmtetechniek - is in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van de HRe®-ketel. http://remeha.buyways.nl/hre/

 15-06-09

Nieuwe NEN 1010 2007

foto

Dé norm voor laagspanningsinstallaties

NEN 1010 is dé norm voor de e-installateur. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

NEN 1010:2007+C1:2008 is een geheel gecorrigeerde versie, die NEN 1010:2005 vervangt.

In 2007 is NEN 1010 weer als een compleet boekwerk verschenen. Ook zijn een aantal delen onder handen genomen en is de norm redactioneel gewijzigd. Er is geen verschil meer tussen de linker- en de rechterbladzijden. De toelichtingen, die in eerdere edities op de linkerbladzijde stonden, staan nu direct onder de normtekst, onder de alinea, waarop zij betrekking hebben.Adresgegevens

Vopec

Projectmanagement & Detachering

Ma´shof 11
5351 MJ Berghem

info@vopec.nl
www.vopec.nl

Aanbiedingen

Advies op Maat

Bent u op zoek naar advies voor uw project, neem contact op voor vrijblijvend adviesLees meer